Socialrådgiverens samtaler – En praktisk håndbog i rådgivende, samskabende og coachende samtaler

Ulla Vestergaard er konsulent, underviser og forfatter. Forfatter til bogen “Socialrådgiverens samtaler – En praktisk håndbog i rådgivende, samskabende og coachende samtaler” (udkommer foråret 2017)

socialråd_samtaler_forsideValgt

Ny bog maj 2017: Socialrådgiverens samtaler – En praktisk håndbog i rådgivende, samskabende og coachende samtaler.


 

Coaching og rådgivning tilbyder:

 • Individuelle samtale herunder coaching

 • Samtaler med unge

 • Kurser i samtaler til blandt andet socialrådgivere

Individuel coaching er for dig, der befinder dig i en svær og måske uoverskuelig livssituation. Du oplever at have behov for at få skabt et overblik og et mere afklaret fundament, som kan danne afsæt for de rigtige valg i fremtiden.

Individuel coaching optimerer betingelserne for at træffe gode valg og foretages af certificeret og erfaren coach Ulla Vestegaard, som har 17 års erfaring i at afholde udviklende og coachende samtaler. Ulla  er certificeret coach og brænder for at underbygge forandring og udvikling hos mennesker og organisationer.

Kontakt

Ring allerede i dag på tlf. 40 81 05 08 eller send en mail til uvestergaard@gmail.com  og hør mere om dine muligheder for individuel coaching.


Coaching og rådgivning tilbyder Kurser i udviklende samtaler til organisationer (socialrådgivere og andre fagpersoner)

 • Kurser i udviklende samtaler for socialrådgivere og andre fagpersoner, som arbejder i en myndighedfunktion i en forvaltning

Indholdet i kurserne er “skræddersyet” i forhold til arbejdet med borgere, herunder myndighedsrollen. Undervisningen er praksisnær præcist i forhold til rådgiverrollen. Kurset tager blandt andet afsæt i nedenstående model i forhold til at afholde udviklende samtaler og samtaleforløb med borgerne.

Socialrådgiveren/sagsbehandleren kan med fordel veksle mellem tre samtaletyper. Færdigheder i alle tre typer gør det lettere at skabe progression sammen med borgeren. Over et borgerforløb vil rådgiveren ofte have samtaler af både type 1, 2 og 3.

Ulla Vestergaard. Coaching og Rådgivning. Samtalemodel for socialrådgivere og myndighedspersonerUdbytte af kurset 

 • Du lærer, hvordan du igennem et samtaleforløb kan veksle mellem rådgiverens forskellige samtaletyper. Hvornår du vælger og fravælger de rådgivende, coachende og samskabende samtaler.
 • De samskabende og coachende samtaler er omsat til en form, der passer til rådgiverens forskellige roller: myndighed, motivator, udvikler, hjælper og procesansvarlig.
 • Anvende relevante spørgsmål, som passer til målgruppen og din rolle som socialrådgiver så du både skaber udvikling og samtidig bevarer myndighedsrollen 
 • Opbygge og bibeholde en alliance
 • Metoder til, hvordan der sammen med borgeren kan arbejdes med delmål og mål ved hjælp af en række metoder og relevante spørgsmål
 • Skærpet opmærksomhed under dine samtaler
 • I stand til at tænke dine samtaler ind i et længervarende samtaleforløb

Form på kurset

 • Kurset veksler mellem teoretiske oplæg og træning undervejs
 • Undervisningen trækker på forskning om, hvad der virker i forhold til samtaler og er samtidig meget praksis orienteret
 • Ved kurset får I relevante samtalemodeller, spørgsmålstyper til brug i det videre arbejde
 • En anerkendende tilgang med fokus på fælles refleksion, udvikling og læring
 • Kurset tager afsæt i et bredt teoretisk fundament

Kurset er udviklet på baggrund af snart udkomne bog af Ulla Vestergaard, 2017. Bogen omsætter de samskabende og coachende samtaler til rådgiverens rolle. 

Vi skal redefinere både ”traditionel coaching” og “ledelsesbaseret coaching“ til rådgiverbaseret samtale. Rådgiveren har modsat den eksterne coach også en myndighedsrolle, hvilket giver en mindre magtfri dimension. Vi kan og skal som rådgivere ”veksle” mellem forskellige samtaletyper og tilgange. Det er vigtigt, at vi som rådgivere ikke ”kun” forfalder til de coachende samtaler. Rådgiveren må tydeliggøre den organisatoriske ramme og intention for samtalen og dermed tydeliggøre det råderum, borgeren kan udfolde sig indenfor. Forskellen på ledercoachens rolle og rådgivercoachens rolle er blandt andet, at rådgiveren er underlagt andre former for lovgivning og i højere grad taler om private og personlige emner og temaer med borgeren. Du skal både kunne lede borgeren og samtidig hjælpe og møde borgere, som i perioder har store udfordringer. Du vil derfor med fordel kunne træne spørgsmål og tilgange, som kan hjælpe mennesker, som befinder sig i en svær livssituation. Husk coaching kan ikke erstatte behovet for tværfaglig indsats og behandling men kan bruges supplerende og til at skabe motivation.

Kontakt

Coaching og rådgivnings indehaver er Ulla Vestegaard, som har 17 års erfaring i at afholde udviklende og coachende samtaler.Ulla  er både uddannet socialrådgiver og certificeret coach. Har erfaring med  at underbygge forandring og udvikling hos mennesker og organisationer.

Kontakt

Ring allerede i dag på tlf. 40 81 05 08 eller send en mail til uvestergaard@gmail.com og hør mere om kurser til organisationer.

 


 Kontakt Ulla Vestergaard 4081 0508 – mail: uvestergaard@gmail.com