Socialrådgiverens samtaler – En praktisk håndbog i rådgivende, samskabende og coachende samtaler

Ulla Vestergaard er konsulent, underviser og forfatter. Forfatter til bogen “Socialrådgiverens samtaler – En praktisk håndbog i rådgivende, samskabende og coachende samtaler” (maj 2017)

Ny bog maj 2017: Socialrådgiverens samtaler – En praktisk håndbog i rådgivende, samskabende og coachende samtaler.

 Køb bogen 

“Grundlæggende synes jeg, bogen er blevet smaddergod. Bogen viser, at selvom socialrådgiverfaget kan trække på inspiration fra eksisterende samtaletraditioner, så har faget også sin HELT SÆRLIGE og ufravigelige, professionelle platform og etos. Tekstens oplevede konsistens er HELT OPPE AT RINGE.”
Søren Willert
Lektor/assoc. professor og underviser på Master i Organisatorisk Coaching, Aalborg Universitet

“Bogen tager højde for den myndighedsrolle, som er et vilkår for mange rådgivere. Bogen er skrevet i et letforståeligt sprog og er meget anvendelig som et opslagsværk, der kan understøtte rådgiverens refleksioner, således at effekten af et samtaleforløb optimeres. Bogen vil helt klart være at finde på mit skrivebord fremover.”
Tine Andersen
Jobcenterrådgiver, Aalborg

“Spændende læsning. Bogen kommer med gode forslag til, hvordan rådgiveren kan imødekomme den kompleksitet som myndighedsrollen giver. Man sidder som læser tilbage med en følelse af lethed.”
Anne Madsen
UU, Skanderborg Kommune

“Faget har med denne bog fået et lærebogsmateriale, der i høj grad tilgodeser behovet for praksisomsætning.”
Frank Nielsen
Underviser og tidligere studienævnsformand, Socialrådgiveruddannelsen ved Aalborg Universitet

“Bogen er praksisnær og omsætter på relevant vis coachingbegrebet til daglig praksis via mange gode eksempler. Bogen er relevant læsning for alle, der arbejder med rådgivning af borgere på social- og beskæftigelsesområdet.”
Jesper Dahlgaard
Jobcenterchef, Aalborg Kommune

“Bogen giver mange praksisnære metoder og værktøjer, der kan hjælpe både nyuddannede og erfarne socialrådgivere med at få mere effektive samtaleforløb.”
Kristian Kjær
Socialrådgiver, Ungeenhed, Rødovre Kommune

“En anerkendelse af mit fag. Relevant og brugbar.”
Ann Louise Thomsen
Ungerådgiver, Rebild Kommune

———————————————————————————————————————————————————

Kursus i socialrådgiverens samtaletyper 

 • Kurser i rådgivende, samskabende og coachende samtaler for socialrådgivere og andre fagpersoner, som  arbejder i en myndighedfunktion i en forvaltning

Indholdet i kurserne er “skræddersyet” i forhold til arbejdet med borgere, herunder myndighedsrollen. Undervisningen er praksisnær præcist i forhold til rådgiverrollen. Kurset tager udgangspunkt i min bog om socialrådgiverens samtaler.

Socialrådgiveren/sagsbehandleren kan med fordel veksle mellem tre samtaletyper. Færdigheder i alle tre typer gør det lettere at skabe progression sammen med borgeren. Over et borgerforløb vil rådgiveren ofte have forskellige samtaler.

Udbytte af kurset 

 • Du lærer, hvordan du igennem et samtaleforløb kan veksle mellem rådgiverens forskellige samtaletyper. Hvornår du vælger og fravælger de rådgivende, coachende og samskabende samtaler.
 • De samskabende og coachende samtaler er omsat til en form, der passer til rådgiverens forskellige roller: myndighed, motivator, udvikler, hjælper og procesansvarlig.
 • Anvende relevante spørgsmål, som passer til målgruppen og din rolle som socialrådgiver så du både skaber udvikling og samtidig bevarer myndighedsrollen 
 • Opbygge og bibeholde en alliance
 • Metoder til, hvordan der sammen med borgeren kan arbejdes med delmål og mål ved hjælp af en række metoder og relevante spørgsmål
 • Skærpet opmærksomhed under dine samtaler
 • I stand til at tænke dine samtaler ind i et længervarende samtaleforløb

Form på kurset

 • Kurset veksler mellem teoretiske oplæg og træning undervejs
 • Undervisningen tager udgangspunkt i, hvad der virker i forhold til samtaler og er samtidig meget praksis orienteret
 • Ved kurset får I relevante samtalemodeller, spørgsmålstyper til brug i det videre arbejde
 • En anerkendende tilgang med fokus på fælles refleksion, udvikling og læring
 • Kurset tager afsæt i et bredt teoretisk fundament

Kurset er udviklet på baggrund af bogen “Socialrådgiverens samtaler” af Ulla Vestergaard, 2017. Bogen omsætter de samskabende og coachende samtaler til rådgiverens rolle. 

Vi skal redefinere både ”traditionel coaching” og “ledelsesbaseret coaching“ til socialrådgiverens samtaler. Rådgiveren har modsat den eksterne coach også en myndighedsrolle, hvilket giver en mindre magtfri dimension. Vi kan og skal som rådgivere ”veksle” mellem forskellige samtaletyper og tilgange. Det er vigtigt, at vi som rådgivere ikke ”kun” forfalder til de coachende samtaler. Rådgiveren må tydeliggøre den organisatoriske ramme og intention for samtalen og dermed tydeliggøre det råderum, borgeren kan udfolde sig indenfor. Forskellen på ledercoachens rolle og rådgivercoachens rolle er blandt andet, at rådgiveren er underlagt andre former for lovgivning og i højere grad taler om private og personlige emner og temaer med borgeren. Du skal både kunne lede borgeren og samtidig hjælpe og møde borgere, som i perioder har store udfordringer. Du vil derfor med fordel kunne træne spørgsmål og tilgange, som kan hjælpe mennesker, som befinder sig i en svær livssituation. Husk coaching kan ikke erstatte behovet for tværfaglig indsats og behandling men kan bruges supplerende og til at skabe motivation.

Kontakt

Ulla Vestergaard, tlf. 4081 0508, uvestergaard@gmail.com

Coaching og rådgivnings indehaver er Ulla Vestergaard. 17 års erfaring i at afholde rådgivende, samskabende og coachende samtaler. Ulla er uddannet socialrådgiver, certificeret coach og mindfulnessinstruktør. 

 


 Kontakt Ulla Vestergaard 4081 0508 – mail: uvestergaard@gmail.com